Keberadaan Kekal-Nya Yang Sebelum Dunia Ada

9 Februari 2023 Keberadaan Kekal-Nya Yang Sebelum Dunia Ada Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah Aku pada-Mu sendiri dengan kemuliaan yang Kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Yohanes 17:5. Kristus adalah satu dengan Bapa sebelum dasar dunia diletakkan. Dia adalah terang...
Read More →

Kasih-Nya yang Mengagumkan Dinyatakan

6 Februari 2023 Kasih-Nya yang Mengagumkan Dinyatakan Lihatlah, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. 1 Yohanes...
Read More →

Nama-Nya Kudus dan Dahsyat

4 Februari 2023 Nama-Nya Kudus dan Dahsyat Dikirim-Nya kebebasan (penebusan) kepada umat-Nya, diperintahkan-Nya supaya perjanjian-Nya itu untuk selama-lamanya; nama-Nya kudus dan dahsyat. Mazmur 111:9. Dengan cara apapun kita jangan sampai menganggap enteng gelar atau sebutan...
Read More →

Allah Sebagai Pribadi

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Allah Sebagai Pribadi … Allah … pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya, … Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan...
Read More →

Kebesaran dan Keagungan-Nya

Kebesaran dan Keagungan-Nya Ya TUHAN, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi! Ya TUHAN, punya-Mulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. 1 Tawarikh...
Read More →

Untuk Dipelihara Sampai Pada Kekekalan

31 Januari 2023 Untuk Dipelihara Sampai Pada Kekekalan Bulan berganti bulan, dan Sabat berganti Sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapan-Ku, firman TUHAN. Yesaya 66:23. Alangkah indahnya bumi ketika tercipta dari tangan Sang Pencipta! Tuhan...
Read More →

Mempersiapkan Hari Yang Kudus

30 Januari 2023 Mempersiapkan Hari Yang Kudus “Ingatlah dan kuduskanlah Hari Sabat.” Keluaran 20:8. Pada awal perintah keempat Tuhan berkata, “Ingat.” Dia tahu bahwa di tengah banyaknya kekhawatiran dan kebingungan, manusia akan tergoda untuk memaafkan dirinya sendiri...
Read More →

Dikuduskan Sebagai Hari Ibadah

28 Januari 2023 Dikuduskan sebagai Hari Ibadah Aku bersukacita, ketika dikatakan orang kepadaku: “Mari kita pergi ke rumah TUHAN.” Mazmur 122:1. Tuhan telah memberi kita enam hari penuh untuk melakukan pekerjaan kita, dan hanya menyisihkan satu hari untuk diri-Nya...
Read More →

Satu Tanda Khusus

27 Januari 2023 SATU TANDA KHUSUS Hari-hari Sabat-Ku juga Kuberikan kepada mereka menjadi tanda di antara Aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa Akulah TUHAN, yang menguduskan mereka. Yehezkiell 20:12 KJV. Sebagaimana Sabat adalah tanda yang membedakan Israel ketika...
Read More →

Karya Puncak Dari Penciptaan

23 Januari 2023 Karya Puncak dari Penciptaan Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka. Kejadian 1:27. Di sini dengan jelas dipaparkan asal usul umat manusia; dan catatan ilahi...
Read More →

Segenap Alam Dipelihara Oleh Allah

22 Januari 2023 Segenap Alam Dipelihara oleh Allah Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kolose 1:17. Mengenai bumi ini, Alkitab menyatakan bahwa pekerjaan penciptaan telah selesai. “Pekerjaan-Nya sudah selesai sejak dunia dijadikan.”...
Read More →

Penciptaan Bukan Evolusi

, , , , , , , , , , , , , , , , ,
21 Januari 2023 PENCIPTAAN BUKAN EVOLUSI Oleh firman TUHAN langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulut-Nya segala tentaranya. Mazmur 33:6. Karena kitab alam dan kitab Firman memiliki kesan dari Pengarang yang sama, maka keduanya pun tidak mungkin untuk berbicara dalam...
Read More →

Sebuah Meja Perjamuan Terbentang Dihadapan Kita

RENUNGAN PAGI Senin, 16 Januari 2023 SEBUAH MEJA PERJAMUAN TERBENTANG DIHADAPAN KITA Barangsiapa makan daging-Ku dan minum darah-Ku, ia mempunyai hidup yang kekal dan Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab daging-Ku adalah benar-benar makanan dan darah-Ku adalah...
Read More →

Makanan Bagi Jiwaku

14 Januari 2023 MAKANAN BAGI JIWAKU Jawab Yesus kepadanya: “Ada tertulis: Manusia hidup bukan dari roti saja.” Lukas 4:4. Firman Allah harus menjadi makanan rohani kita. Kehidupan Kristus yang memberi kehidupan kepada dunia ada di dalam firman-Nya. Dengan firman-Nya...
Read More →

Rahasia Kuasa

12 Januari 2023 Rahasia Kuasa Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119:9. Penting bagi kita untuk memperlakukan Alkitab sebagai buku petunjuk moral yang baik, untuk dapat diperhatikan sejauh sesuai dengan...
Read More →

Kitab Yang Bertahan Selama-Lamanya

9 Januari 2023 Kitab Yang Bertahan Selama-Lamanya Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan berlalu. Matius 24:35. Dia [Kristus] menunjuk kepada Alkitab sebagai otoritas yang tidak diragukan lagi, dan kita harus melakukan hal yang sama. Alkitab harus disajikan...
Read More →

Suatu Pernyataan Ilham Yang Sempurna

7 Januari 2023 SUATU PERNYATAAN ILHAM YANG SEMPURNA “Janji TUHAN adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, tujuh kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah.“ Mazmur 12:7. Dalam Firman-Nya, Allah telah mempercayakan kepada manusia pengetahuan yang...
Read More →

Seluruh Tulisan Dalam Alkitab Adalah Diilhamkan Allah

6 Januari 2023 SELURUH TULISAN DALAM ALKITAB ADALAH DIILHAMKAN ALLAH “Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.” 2 Timotius 3:16. Firman Allah...
Read More →

Janji-Janji-Nya Adalah Milik-ku

3 Januari 2023 Janji-Janji-Nya Adalah Milik-ku “Sebab Kristus adalah “ya” bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan “Amin” untuk memuliakan Allah.” 2 Korintus 1:20. Alkitab yang berharga itu adalah taman Allah, dan janji-janji-Nya...
Read More →

Terang Bagi Jalanku

1 Januari 2023 Terang Bagi Jalanku “Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.” Mazmur 119:105   Kita semua membutuhkan pemandu bilamana melewati banyak tempat yang sulit dalam hidup seperti halnya seorang pelaut membutuhkan seorang pemandu ketika melewati...
Read More →

Bapa Akan Melihat Citra-Nya Pada Umat Tebusan

31 Desember 2022 BAPA AKAN MELIHAT CITRA-NYA PADA UMAT TEBUSAN    “Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi Aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku.” Yohanes 17:25.   Di hadapan umat tebusan tampaklah kota...
Read More →

Memandang Allah Muka Dengan Muka

29 Desember 2022  MEMANDANG ALLAH MUKA DENGAN MUKA   “Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata: Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya dan Ia akan menjadi All...
Read More →

Memantulkan Citra Sempurna-Nya

28 Desember 2022 MEMANTULKAN CITRA SEMPURNA-NYA   “Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi.” 1 Korintus 15:49.   Dipulihkan kepada pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus yang telah lama hilang...
Read More →

Satu-Satunya Harta Yang Dibawa Sampai Kekekalan

27 Desember 2022 SATU-SATUNYA HARTA YANG DIBAWA SAMPAI KEKEKALAN     “Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus.” Filipi 1:10.   Banyak orang yang Tuhan telah bekali dengan segala kesanggupan untuk melakukan pekerjaan...
Read More →

Harapan Orang Benar

26 Desember 2022 HARAPAN ORANG BENAR   “Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia.” Amsal 10:28.   Salah satu kebenaran yang paling khidmat namun paling mulia yang dinyatakan dalam Alkitab adalah tentang kedatangan Kristus yang...
Read More →

Mencari Yang Hilang

25 Desember 2022 MENCARI YANG HILANG “Aku berkata kepadamu: Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat.” Lukas 15:10. Koin dirham itu, meskipun tergeletak di antara debu dan sampah, masih berupa sepotong perak. Pemiliknya...
Read More →

Menyatakan Tabiat Yang Serupa Dengan Ilahi

24 Desember 2022 MENYATAKAN TABIAT YANG SERUPA DENGAN ILAHI   “Aku tidak meminta, supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari pada yang jahat.” Yohanes 17:15.   Umat yang mengaku Kristen harus menonjol sebagai pembawa standar...
Read More →

Ambil Bagian Dalam Kodrat Ilahi

23 Desember 2022 AMBIL BAGIAN DALAM KODRAT ILAHI   “Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia.” 2...
Read More →

Kuasa Dunia Kekal

22 Desember 2022 KUASA DUNIA KEKAL   “ … Ada tertulis: Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.” Matius 4:4.   Ketika seseorang berpaling dari ketidaksempurnaan manusia dan memandang pada Yesus, maka proses perubahan...
Read More →

Mencerminkan Citra Ilahi

20 Desember 2022 MENCERMINKAN CITRA ILAHI   “Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.” Roma 8:28.   Pekerjaan memangkas dan...
Read More →

Roh Kudus Akan Membantu Kita

19 Desember 2022 ROH KUDUS AKAN MEMBANTU KITA   “Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita; sebab kita tidak tahu, bagaimana sebenarnya harus berdoa; tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.” Roma 8:26.  ...
Read More →

Suatu Pekerjaan Yang Terus Menerus

17 Desember 2022 SUATU PEKERJAAN YANG TERUS MENERUS   “Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena akupun telah ditangkap oleh Kristus Yesus.” Filipi 3:12.   Pengalaman orang...
Read More →

Kita Harus Menjadi Seperti Dia

15 Desember 2022 KITA HARUS MENJADI SEPERTI DIA   “Apabila Kristus, yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamupun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan.” Kolose 3:4.   Yesus, Sang Penebus dunia, mengenal semua anak-anak-Nya dengan nama mereka...
Read More →

Menjadi Serupa Dengan Gambar-Nya

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
14 Desember 2022 MENJADI SERUPA DENGAN GAMBAR-NYA “Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya, dalam kemuliaan yang semak...
Read More →

Pekerjaan Roh

13 Desember 2022 PEKERJAAN ROH “Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah.” Matius...
Read More →

Iman Yang Diterima Allah

12 Desember 2022 IMAN YANG DITERIMA ALLAH “Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati.” Yakobus 2:26. Ada banyak orang di dunia Kristen yang mengklaim bahwa semua yang diperlukan untuk keselamatan adalah dengan memiliki...
Read More →

Dibenarkan Hanya Melalui Iman

11 Desember 2022 DIBENARKAN HANYA MELALUI IMAN   “Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih...
Read More →

Memandang Pada Tabiat Kristus

10 Desember 2022 MEMANDANG PADA TABIAT KRISTUS   “Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran.” Yohanes 1:14.   “Adalah...
Read More →

Tabiat Allah Dinyatakan Di Dalam Kristus

6 Desember 2022 TABIAT ALLAH DINYATAKAN DI DALAM KRISTUS   “Kata Yesus kepadanya: “Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku? Barangsiapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa; bagaimana engkau berkata: Tunjukkanlah Bapa itu...
Read More →

Menurut Gambar Khaliknya

4 Desember 2022 MENURUT GAMBAR KHALIKNYA   “Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya.” Kolose 3:10.   “Meskipun citra moral Allah hampir dilenyapkan oleh dosa Adam, melalui jasa...
Read More →

Rencana Keselamatan Adalah Untuk Memulihkan Citra Allah Di Dalam Diri Manusia

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
3 Desember 2022 RENCANA KESELAMATAN ADALAH UNTUK MEMULIHKAN CITRA ALLAH DI DALAM DIRI MANUSIA   “Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.” Yohanes 17:3.   “Ketika...
Read More →

Diciptakan Untuk Menjadi “Gambar dan Kemuliaan Allah”

2 Desember 2022 DICIPTAKAN UNTUK MENJADI “GAMBAR DAN KEMULIAAN ALLAH”   “Berfirmanlah Allah: “Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, …” Kejadian 1:26.   “Manusia adalah karya puncak dari ciptaan Allah, yang diciptakan menurut gambar Allah,...
Read More →

Dihadapan Takhta Dengan Mengenakan Jubah Putih

30 November 2022 DIHADAPAN TAKHTA DENGAN MENGENAKAN JUBAH PUTIH   “ … Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang?” Wahyu 7:13.   “Berdirilah di ambang kekekalan dan dengarkan sambutan penuh kemurahan yang diberikan kepada barangsiapa...
Read More →

Masa Belas Kasihan Tidak Akan Berulang

29 November 2022 MASA BELAS KASIHAN TIDAK AKAN BERULANG “Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat, yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon.” Wahyu 16:15. “Hari keputusan yang terakhir sungguh khidmat. Dalam khayal nubuat Rasul Yohanes menerangkan sebagai berikut: “Lalu aku...
Read More →

Diberikan Jubah Putih Kebenaran Kristus

28 November 2022 DIBERIKAN JUBAH PUTIH KEBENARAN KRISTUS “Maka kataku kepadanya: “Tuanku, tuan mengetahuinya.” Lalu ia berkata kepadaku: “Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar; dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya...
Read More →

Nama Kita Tertulis di Kitab Kehidupan

27 November 2022 NAMA KITA TERTULIS DI KITAB KEHIDUPAN “Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya; mereka akan berjalan dengan Aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu.” Wahyu 3:4. “Pemenang harus mengenakan pakaian putih kebenaran...
Read More →

Sudahkah Engkau Menerima Undangan Itu?

25 November 2022 SUDAHKAH ENGKAU MENERIMA UNDANGAN ITU?   “Hal Kerajaan Sorga seumpama seorang raja, yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya.” Matius 22:2.   “Allah telah menyediakan perjamuan untuk seluruh umat manusia. Itu digambarkan dalam perumpamaan sebagai...
Read More →

Kristus Masih Menunggu Untuk Mengenakan Pada Kita Jubah Murni Kebenaran-Nya

23 November 2022 KRISTUS MASIH MENUNGGU UNTUK MEMAKAIKAN PADA KITA JUBAH MURNI KEBENARAN-NYA   “Yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya: “Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu dari padanya.” Dan kepada Yosua ia berkata: “Lihat, dengan...
Read More →

Kebenaran Kristus Menjadi Milik Kita

22 November 2022 KEBENARAN KRISTUS MENJADI MILIK KITA   “Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran.” Roma 4:5.   “Pekerjaan besar yang dikerjakan bagi orang berdosa yang...
Read More →

Kebenaran Kristus Bagi Orang Berdosa

21 November 2022 KEBENARAN KRISTUS BAGI ORANG BERDOSA   “Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan (iman).”...
Read More →

Segalanya Adalah Dari Kristus

19 November 2022 SEGALANYA ADALAH DARI KRISTUS   “Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita.” 1 Korintus 1:30.   Dalam nubuatan Daniel tercatat tentang Kristus bahwa Dia...
Read More →

Kebenaran Berarti Berbuat Benar

18 November 2022 KEBENARAN BERARTI BERBUAT BENAR “Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu, untuk selama-lamanya, sampai saat terakhir.” Mazmur 119:112. “Pakaian ini, yang ditenun dengan alat tenun surga, tidak mengandung sehelai benang pun buatan manusia....
Read More →

Pemeriksaan Terhadap Para Tamu Undangan

17 November 2022 PEMERIKSAAN TERHADAP PARA TAMU UNDANGAN   “Sesungguhnya Aku datang segera dan Aku membawa upah-Ku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya.” Wahyu 22:12.   “Pemeriksaan yang diadakan raja terhadap para tamu itu menggambarkan...
Read More →

Pakaian Pesta

16 November 2022 PAKAIAN PESTA   “Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih!” (Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus.)” Wahyu 19:8.   “Perumpamaan tentang perjamuan...
Read More →

Dihadapan-Nya Sebagai Umat Pilihan Yang Setia Dan Benar

13 November 2022 DIHADAPAN-NYA SEBAGAI UMAT PILIHAN YANG SETIA DAN BENAR “Barangsiapa menang, ia akan Kududukkan bersama-sama dengan Aku di atas takhta-Ku, sebagaimana Akupun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas takhta-Nya.” Wahyu 3:21. “Setan mengetahui...
Read More →

Kristus Membela Kita Di Hadapan Si Penuduh Itu

12 November 2022 KRISTUS MEMBELA KITA DI HADAPAN SI PENUDUH ITU “Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa, namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil.” 1 Yohanes 2:...
Read More →

Bela-lah Hak-ku Terhadap Lawan-ku

10 November 2022 “BELA-LAH HAK-KU TERHADAP LAWANKU”   “Simon, Simon, lihat, Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum.” Lukas 22:31.   “Pekerjaan Setan sebagai pendakwa bermula di surga. Kemudian, ini merupakan pekerjaannya di bumi ini sejak kejatuhan manusia...
Read More →

Mengenakan Kebenaran Sebagai Pelindung

9 November 2022 MENGENAKAN KEBENARAN SEBAGAI PELINDUNG   “… berikatpinggangkan kebenaran.” Efesus 6:14.   “Kita harus mengenakan tiap-tiap bagian dari baju zirah itu, dan kemudian berdiri teguh. … Kenakanlah sebagai pelindung dadamu, kebenaran yang dilindungi ilahi yang...
Read More →

Berjalan Dengan Kristus Dalam Pakaian Putih

8 November 2022 BERJALAN DENGAN KRISTUS DALAM PAKAIAN PUTIH   “Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya; mereka akan berjalan dengan Aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu.” Wahyu 3:4.   “Syukur kepada Allah, karena...
Read More →

Kebenaran Manusia Adalah Seperti Kain Kotor

6 November 2022 KEBENARAN MANUSIA ADALAH SEPERTI KAIN KOTOR “Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor; kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin.” Yesaya...
Read More →

Pakaian Pesta Yang Diberikan Dengan Cuma-Cuma

4 November 2022 PAKAIAN PESTA YANG DIBERIKAN DENGAN CUMA-CUMA “Hal Kerajaan Sorga seumpama seorang raja, yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya.” Matius 22:2. “Kebenaran Kristus tidak akan menutupi satu dosa yang disayangi. Seseorang mungkin saja hanya seorang pelanggar...
Read More →

Belilah Pakaian Putih

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
3 November 2022 BELILAH PAKAIAN PUTIH “maka Aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli dari pada-Ku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan; dan lagi...
Read More →

Pakaian Putih Kesucian, Dan Pakaian Dari Daun Ara

NOVEMBER JUBAH PUTIH TABIAT KEBENARAN KRISTUS     1 November 2022 PAKAIAN PUTIH KESUCIAN, DAN PAKAIAN DARI DAUN ARA   “Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu, bahwa mereka telanjang; lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat.” Kejadian 3:7....
Read More →
  Subscribe To Newsletter
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Keep up to date with the latest news, articles and weekly Sabbath School Lessons. In order to subscribe please provide us with your contact details bellow.

Note: We hate spam emails and we will never share your details with anyone else.

×