Kristus Hendak Menyingkirkan Pakaian Kotor Kita

11 November 2022

KRISTUS HENDAK MENYINGKIRKAN PAKAIAN KOTOR KITA

Lalu berkatalah Malaikat TUHAN kepada Iblis itu: “TUHAN kiranya menghardik engkau, hai Iblis! TUHAN, yang memilih Yerusalem, kiranya menghardik engkau! Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Zakharia 3:2.

“Ketika Setan berusaha menutupi umat Allah dengan kegelapan dan menghancurkan mereka, Kristus campur tangan. Walau mereka telah berdosa, Kristus telah memikul kesalahan dosa-dosanya di atas jiwa-Nya sendiri. Ia telah merebut bangsa itu sebagai puntung dari api. Oleh sifat manusia-Nya Ia berhubungan dengan manusia, sedang perantaraan sifat Ilahi-Nya, Ia adalah satu dengan Allah yang baka. Pertolongan dibawa dalam menjangkau jiwa-jiwa yang akan binasa. Musuh telah dihardik.
“Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor, waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya: Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu dari padanya. Dan kepada Yosua ia berkata: Lihat dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu dari padamu! Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata: Taruhlah serban tahir pada kepalanya! Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya.” Dan dengan penuh kuasa dari Tuhan di atas segala malaikat Ia memberikan janji yang khidmat kepada Yosua, wakil dari umat Allah: “Apabila engkau hidup menurut jalan yang Kutunjukkan dan melakukan tugas yang Kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumah-Ku dan mengurus pelataranKu, dan Aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini,” bahkan di antara malaikat yang mengelilingi takhta Allah. Zakharia 3:3-7.
“Walaupun ada cacat pada umat Allah, Kristus tidak meninggalkan objek pengawasan-Nya ini. Ia mempunyai kuasa untuk mengubah pakaian mereka. Ia menyingkirkan pakaian yang kotor, dan mengenakan pada orang yang bertobat dan percaya, jubah kebenaran-Nya sendiri dan menuliskan pengampunan di depan nama-nama mereka dalam catatan surga. Ia mengakui mereka sebagai milik-Nya di hadapan semesta alam. Setan, lawan mereka ditunjukkan menjadi pendakwa dan penipu. Allah akan berlaku adil terhadap umat pilihan-Nya sendiri.” –Christ’s Object Lessons, hal. 169.

Leave a Reply

  Subscribe To Newsletter
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Keep up to date with the latest news, articles and weekly Sabbath School Lessons. In order to subscribe please provide us with your contact details bellow.

Note: We hate spam emails and we will never share your details with anyone else.

×