Tabiat Allah Dinyatakan Di Dalam Kristus

6 Desember 2022 TABIAT ALLAH DINYATAKAN DI DALAM KRISTUS   “Kata Yesus kepadanya: “Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku? Barangsiapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa; bagaimana engkau berkata: Tunjukkanlah Bapa itu...
Read More →

PELAYANAN IMAM BESAR AGUNG

Pelajaran Sekolah Sabat Tahun 2022 Semester 2 “Pertolongan Dari Bait Suci” 24 SABAT, 10 Desember 2022 PELAYANAN IMAM BESAR AGUNG  “Kristus Yesus, yang telah mati? Bahkan lebih lagi: yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi Pembela...
Read More →

Menurut Gambar Khaliknya

4 Desember 2022 MENURUT GAMBAR KHALIKNYA   “Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya.” Kolose 3:10.   “Meskipun citra moral Allah hampir dilenyapkan oleh dosa Adam, melalui jasa...
Read More →

Rencana Keselamatan Adalah Untuk Memulihkan Citra Allah Di Dalam Diri Manusia

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
3 Desember 2022 RENCANA KESELAMATAN ADALAH UNTUK MEMULIHKAN CITRA ALLAH DI DALAM DIRI MANUSIA   “Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.” Yohanes 17:3.   “Ketika...
Read More →

“Menantikan Penggenapan Pengharapan Kita Yang Penuh Bahagia dan Pernyataan Kemuliaan Allah Yang Maha Besar dan Juruselamat Kita Yesus Kristus.”

BACAAN Untuk Minggu Sembahyang Tahun 2022 Jumat 2 Desember sampai Sabat 10 Desember 2022 “Menantikan Penggenapan Pengharapan Kita Yang Penuh Bahagia dan Pernyataan Kemuliaan Allah Yang Maha Besar dan Juruselamat Kita Yesus Kristus.” sda1844.org | imspasific.org/indonesia...
Read More →

Diciptakan Untuk Menjadi “Gambar dan Kemuliaan Allah”

2 Desember 2022 DICIPTAKAN UNTUK MENJADI “GAMBAR DAN KEMULIAAN ALLAH”   “Berfirmanlah Allah: “Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, …” Kejadian 1:26.   “Manusia adalah karya puncak dari ciptaan Allah, yang diciptakan menurut gambar Allah,...
Read More →

Dihadapan Takhta Dengan Mengenakan Jubah Putih

30 November 2022 DIHADAPAN TAKHTA DENGAN MENGENAKAN JUBAH PUTIH   “ … Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang?” Wahyu 7:13.   “Berdirilah di ambang kekekalan dan dengarkan sambutan penuh kemurahan yang diberikan kepada barangsiapa...
Read More →

Masa Belas Kasihan Tidak Akan Berulang

29 November 2022 MASA BELAS KASIHAN TIDAK AKAN BERULANG “Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat, yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon.” Wahyu 16:15. “Hari keputusan yang terakhir sungguh khidmat. Dalam khayal nubuat Rasul Yohanes menerangkan sebagai berikut: “Lalu aku...
Read More →

Diberikan Jubah Putih Kebenaran Kristus

28 November 2022 DIBERIKAN JUBAH PUTIH KEBENARAN KRISTUS “Maka kataku kepadanya: “Tuanku, tuan mengetahuinya.” Lalu ia berkata kepadaku: “Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar; dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya...
Read More →

Nama Kita Tertulis di Kitab Kehidupan

27 November 2022 NAMA KITA TERTULIS DI KITAB KEHIDUPAN “Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya; mereka akan berjalan dengan Aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu.” Wahyu 3:4. “Pemenang harus mengenakan pakaian putih kebenaran...
Read More →

SATU KORBAN UNTUK SELAMANYA

Pelajaran Sekolah Sabat Tahun 2022 Semester 2 “Pertolongan Dari Bait Suci” Pelajaran 23 SABAT, 3 Desember 2022 SATU KORBAN UNTUK SELAMANYA  “Sebab jika demikian Ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang Ia hanya satu kali saja...
Read More →

Sudahkah Engkau Menerima Undangan Itu?

25 November 2022 SUDAHKAH ENGKAU MENERIMA UNDANGAN ITU?   “Hal Kerajaan Sorga seumpama seorang raja, yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya.” Matius 22:2.   “Allah telah menyediakan perjamuan untuk seluruh umat manusia. Itu digambarkan dalam perumpamaan sebagai...
Read More →

Kristus Masih Menunggu Untuk Mengenakan Pada Kita Jubah Murni Kebenaran-Nya

23 November 2022 KRISTUS MASIH MENUNGGU UNTUK MEMAKAIKAN PADA KITA JUBAH MURNI KEBENARAN-NYA   “Yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya: “Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu dari padanya.” Dan kepada Yosua ia berkata: “Lihat, dengan...
Read More →

Kebenaran Kristus Menjadi Milik Kita

22 November 2022 KEBENARAN KRISTUS MENJADI MILIK KITA   “Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran.” Roma 4:5.   “Pekerjaan besar yang dikerjakan bagi orang berdosa yang...
Read More →

Kebenaran Kristus Bagi Orang Berdosa

21 November 2022 KEBENARAN KRISTUS BAGI ORANG BERDOSA   “Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan (iman).”...
Read More →

DIBANGUN OLEH ALLAH

Pelajaran Sekolah Sabat Tahun 2022 semester kedua “Pertolongan Dari Bait Suci” 22 SABAT, 26 November 2022 DIBANGUN OLEH ALLAH  “Inti segala yang kita bicarakan itu ialah: kita mempunyai Imam Besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta Yang Mahabesar di...
Read More →

Segalanya Adalah Dari Kristus

19 November 2022 SEGALANYA ADALAH DARI KRISTUS   “Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita.” 1 Korintus 1:30.   Dalam nubuatan Daniel tercatat tentang Kristus bahwa Dia...
Read More →

Kebenaran Berarti Berbuat Benar

18 November 2022 KEBENARAN BERARTI BERBUAT BENAR “Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu, untuk selama-lamanya, sampai saat terakhir.” Mazmur 119:112. “Pakaian ini, yang ditenun dengan alat tenun surga, tidak mengandung sehelai benang pun buatan manusia....
Read More →

Pemeriksaan Terhadap Para Tamu Undangan

17 November 2022 PEMERIKSAAN TERHADAP PARA TAMU UNDANGAN   “Sesungguhnya Aku datang segera dan Aku membawa upah-Ku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya.” Wahyu 22:12.   “Pemeriksaan yang diadakan raja terhadap para tamu itu menggambarkan...
Read More →

Pakaian Pesta

16 November 2022 PAKAIAN PESTA   “Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih!” (Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus.)” Wahyu 19:8.   “Perumpamaan tentang perjamuan...
Read More →

Dihadapan-Nya Sebagai Umat Pilihan Yang Setia Dan Benar

13 November 2022 DIHADAPAN-NYA SEBAGAI UMAT PILIHAN YANG SETIA DAN BENAR “Barangsiapa menang, ia akan Kududukkan bersama-sama dengan Aku di atas takhta-Ku, sebagaimana Akupun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas takhta-Nya.” Wahyu 3:21. “Setan mengetahui...
Read More →

Kristus Membela Kita Di Hadapan Si Penuduh Itu

12 November 2022 KRISTUS MEMBELA KITA DI HADAPAN SI PENUDUH ITU “Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa, namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil.” 1 Yohanes 2:...
Read More →

Bela-lah Hak-ku Terhadap Lawan-ku

10 November 2022 “BELA-LAH HAK-KU TERHADAP LAWANKU”   “Simon, Simon, lihat, Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum.” Lukas 22:31.   “Pekerjaan Setan sebagai pendakwa bermula di surga. Kemudian, ini merupakan pekerjaannya di bumi ini sejak kejatuhan manusia...
Read More →

Mengenakan Kebenaran Sebagai Pelindung

9 November 2022 MENGENAKAN KEBENARAN SEBAGAI PELINDUNG   “… berikatpinggangkan kebenaran.” Efesus 6:14.   “Kita harus mengenakan tiap-tiap bagian dari baju zirah itu, dan kemudian berdiri teguh. … Kenakanlah sebagai pelindung dadamu, kebenaran yang dilindungi ilahi yang...
Read More →

Berjalan Dengan Kristus Dalam Pakaian Putih

8 November 2022 BERJALAN DENGAN KRISTUS DALAM PAKAIAN PUTIH   “Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya; mereka akan berjalan dengan Aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu.” Wahyu 3:4.   “Syukur kepada Allah, karena...
Read More →

Kebenaran Manusia Adalah Seperti Kain Kotor

6 November 2022 KEBENARAN MANUSIA ADALAH SEPERTI KAIN KOTOR “Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor; kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin.” Yesaya...
Read More →

AKHIR DARI PELAYANAN DI BAIT SUCI YANG DI BUMI

PELAJARAN SEKOLAH SABAT Tahun 2022 semester kedua “Pertolongan Dari Bait Suci” 20 SABAT, 12 November 2022 AKHIR DARI PELAYANAN DI BAIT SUCI YANG DI BUMI  “Dengan ini Roh Kudus menyatakan, bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka (belum dinyatakan), selama...
Read More →

Pakaian Pesta Yang Diberikan Dengan Cuma-Cuma

4 November 2022 PAKAIAN PESTA YANG DIBERIKAN DENGAN CUMA-CUMA “Hal Kerajaan Sorga seumpama seorang raja, yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya.” Matius 22:2. “Kebenaran Kristus tidak akan menutupi satu dosa yang disayangi. Seseorang mungkin saja hanya seorang pelanggar...
Read More →

Belilah Pakaian Putih

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
3 November 2022 BELILAH PAKAIAN PUTIH “maka Aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli dari pada-Ku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan; dan lagi...
Read More →

Pakaian Putih Kesucian, Dan Pakaian Dari Daun Ara

NOVEMBER JUBAH PUTIH TABIAT KEBENARAN KRISTUS     1 November 2022 PAKAIAN PUTIH KESUCIAN, DAN PAKAIAN DARI DAUN ARA   “Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu, bahwa mereka telanjang; lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat.” Kejadian 3:7....
Read More →

Nubuat Tentang Pembersihan Bait Suci (Kaabah)

Persembahan Sekolah Sabat Istimewa untuk Universitas Guatemala Tuhan Memberkati Persembahan Murah-Hatimu 19 SABAT, 5 November 2022 NUBUAT TENTANG PEMBERSIHAN BAIT SUCI (KAABAH) “Tetapi Kristus telah datang sebagai Imam Besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang: Ia telah...
Read More →

Allah Akan Mengerjakan Penyempurnaan Perbuatan Baikmu

28 Oktober 2022 Allah Akan Mengerjakan Penyempurnaan Perbuatan Baikmu “Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika...
Read More →

Kasih Allah Memberi Kita Harapan Akan Kesempurnaan

27 Oktober 2022 Kasih Allah Memberi Kita Harapan Akan Kesempurnaan   “Aku berdoa, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui...
Read More →

Tangga Yang Membawa Kepada Kesempurnaan

26 Oktober 2022 Tangga yang Membawa Kepada Kesempurnaan   “Karena kuasa ilahi-Nya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib.” 2 Petrus 1:3....
Read More →

Hidup Sehat dan Murni untuk Kesempurnaan Tabiat Kristen

25 Oktober 2022 Hidup Sehat dan Murni untuk Kesempurnaan Tabiat Kristen   “Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja.” 3 Yohanes 1:2.   “Kehidupan yang murni dan sehat adalah...
Read More →

Menghasilkan Buah Yang Baik

24 Oktober 2022 MENGHASILKAN BUAH YANG BAIK “Dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan...
Read More →

Bait Suci itu Sangat Tidak Dihormati

Pelajaran Sekolah Sabat Bacalah Laporan Misionaris for Universitas di Guatemala 18 SABAT, 29 Oktober 2022 BAIT SUCI ITU SANGAT TIDAK DIHORMATI “… “Sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang...
Read More →

Menjadi Pelaku Firman-Nya

21 Oktober 2022 MENJADI PELAKU FIRMAN-NYA   “Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja; sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri.Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang...
Read More →

Selidikilah Firman-Nya

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
18 Oktober 2022 SELIDIKILAH FIRMAN-NYA   “Kamu menyelidiki Kitab-kitab Suci, sebab kamu menyangka bahwa oleh-Nya kamu mempunyai hidup yang kekal, tetapi walaupun Kitab-kitab Suci itu memberi kesaksian tentang Aku.” Yohanes 5:39.   “Dengan tiada batasnya, persediaan...
Read More →

Kasih Kristus di Dalam Hati Kita

16 Oktober 2022 KASIH KRISTUS DI DALAM HATI KITA   “Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu.” 1 Petrus 1:22....
Read More →

Untuk Menyucikan Kita dari Keduniawiaan

  15 Oktober 2022 UNTUK MENYUCIKAN KITA DARI KEDUNIAWIAN   “Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepada-Nya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci.” 1 Yohanes 3:3.   “Tabiat Kristen yang ideal adalah keserupaan dengan Kristus. Di depan kita terbuka...
Read More →

Pengalaman yang Jauh Lebih Tinggi, Lebih Dalam, dan Lebih Luas

14 Oktober 2022 Pengalaman yang Jauh Lebih Tinggi, Lebih Dalam, dan Lebih Luas   “Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan...
Read More →

Bertobat Kepada Allah Tiap-Tiap Hari

13 Oktober 2022 BERTOBAT KEPADA ALLAH TIAP-TIAP HARI   “Lalu Yesus berkata kepada murid-murid-Nya: “Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku.” Matius 16:24.   “Pengembangan segenap kekuatan kita adalah tugas...
Read More →

Kesempurnaan Tabiat Melalui Kuasa Kristus

10 Oktober 2022 KESEMPURNAAN TABIAT MELALUI KUASA KRISTUS   “Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna.” Matius 5:48.   “Juruselamat kita tidak membutuhkan kemustahilan jiwa mana pun. Dia tidak mengharapkan apa pun dari...
Read More →

PERTOLONGAN DARI BAIT SUCI

Pelajaran Sekolah Sabat Tahun 2022 semester kedua 16 SABAT, 15 Oktober 2022 PERTOLONGAN DARI BAIT SUCI  “Kiranya TUHAN menjawab engkau pada waktu kesesakan! Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau! Kiranya dikirimkan-Nya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokong-Nya...
Read More →

Tidak Ada Yang Mustahil

8 Oktober 2022 TIDAK ADA YANG MUSTAHIL “Jawab Yesus: “Katamu: jika Engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya!” Markus 9:23. “Kristus tidak menyatakan kepada kita bahwa mudahlah untuk mencapai kesempurnaan tabiat. Tabiat yang serba mulia itu tidak...
Read More →

Terus-Menerus Menyerahkan Kehendak Kita Kepada Kehendak Tuhan

5 Oktober 2022 TERUS-MENERUS MENYERAHKAN KEHENDAK KITA KEPADA KEHENDAK TUHAN “Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku; Taurat-Mu ada dalam dadaku.” Mazmur 40:8. “Kehidupan Kristen adalah pertempuran dan perjalanan yang panjang. Namun kemenangan yang akan diperoleh tidak...
Read More →

Berjuang Meraih Kesempurnaan Dengan Cara Yang Tuhan Tentukan

4 Oktober 2022 BERJUANG MERAIH KESEMPURNAAN DENGAN CARA YANG TUHAN TENTUKAN “Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain,...
Read More →

Standar Tuhan Adalah Kesempurnaan Tabiat

3 Oktober 2022 STANDAR TUHAN ADALAH KESEMPURNAAN TABIAT “Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaan-Nya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepada-Nya.” Ibrani 5:9. “Allah ingin agar para penerima kasih karunia-Nya menjadi para saksi dari...
Read More →

DARI KEMAH KE BANGUNAN PERMANEN

Pelajaran Sekolah Sabat Tahun 2022 Semester Kedua “Pertolongan Dari Bait Suci” 15 – Sabat, 8 Oktober 2022 DARI KEMAH KE BANGUNAN PERMANEN “Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama TUHAN, Allahku, seperti yang dijanjikan TUHAN...
Read More →

Tuhan Menghendaki Kesempurnaan

KESEMPURNAAN TABIAT 1 Oktober 2022 TUHAN MENGHENDAKI KESEMPURNAAN “Sebab kami bersukacita, apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna.” 2 Korintus 13:9. “Apa yang Tuhan kehendaki? Kesempurnaan; tidak kurang dari kesempurnaan....
Read More →

Upah di Hari Besar Terakhir

30 September 2022 UPAH DI HARI BESAR TERAKHIR “Dan lagi: “Aku akan menaruh kepercayaan kepada-Nya,” dan lagi: “Sesungguhnya, inilah Aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepada-Ku.” Ibrani 2:13. “Dalam usahamu untuk anak-anakmu, engkau harus berpegang...
Read More →

Anak-Anak, sebagai Pasukan Misionaris

29 September 2022 ANAK-ANAK, SEBAGAI PASUKAN MISIONARIS “Anak-anakpun sudah dapat dikenal dari pada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya.” Amsal 20:11. “Merupakan hak istimewa bagi anak-anak untuk mendaftar dalam barisan bala tentara Tuhan dan terlibat dalam usaha...
Read More →

Anak-Anak, Para Misionaris Masa Depan

28 September 2022 ANAK-ANAK, PARA MISIONARIS MASA DEPAN “Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepada-Mu.” Mazmur 51:15. “Rumah adalah sekolah pertama bagi anak-anak, dan di sinilah fondasi kehidupan...
Read More →

Selamatkan Anak-Anak Dari Jerat Setan

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
26 September 2022 SELAMATKAN ANAK-ANAK DARI JERAT SETAN “Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni, karena takut akan TUHAN orang menjauhi kejahatan.” Amsal 16:6. “Jangan biarkan anak-anakmu melihatmu dengan muka masam dan mengerutkan dahi. Jika mereka menyerah pada...
Read More →

Tabiat Yang Dipoles Seperti Untuk Bangunan Istana

25 September 2022 TABIAT YANG DIPOLES SEPERTI UNTUK BANGUNAN ISTANA “Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya; dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru, yang dipahat untuk bangunan istana!” Mazmur 144:1...
Read More →

DARI GILGAL KE YERUSALEM

PELAJARAN SEKOLAH SABAT Tahun 2022 Semester Kedua “Pertolongan Dari Bait Suci” 14 SABAT, 1 Oktober 2022 DARI GILGAL KE YERUSALEM  “Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak Aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini, tetapi Aku mengembara dari kemah ke kemah, dan...
Read More →

Taburkanlah Benih Firman Tuhan di Hati dan Pikiran

23 September 2022 TABURKANLAH BENIH FIRMAN TUHAN DI HATI DAN PIKIRAN “Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu....
Read More →

Orang Tua Sebagai Penggarap Taman Hati

22 September 2022 ORANG TUA SEBAGAI PENGGARAP TAMAN HATI “Arahkanlah perhatianmu kepada didikan, dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan.” Amsal 23:12. “Tuhan telah mengamanatkan kepada ayah dan ibu suatu pekerjaan yang khidmat dan suci. Mereka harus menggarap tanah hati...
Read More →

Pemanjaan Dosa

21 September 2022 PEMANJAAN DOSA “… karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya.” Galatia 6:7. “Membiarkan keegoisan, kemarahan, dan keinginan diri sendiri menguasai tiga tahun pertama kehidupan seorang anak, maka akan sulit membawanya untuk tunduk pada disiplin...
Read More →

Berikan Makanan Yang Menyehatkan

20 September 2022 BERIKAN MAKANAN YANG MENYEHATKAN “Berfirmanlah Allah: “Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji; itulah akan menjadi makananmu.” Kejadian 1:29. “Orang-orang yang...
Read More →

Prinsip-Prinsip Pertarakan Harus Dibiasakan

19 September 2022 PRINSIP-PRINSIP PERTARAKAN HARUS DIBIASAKAN “Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur; siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya.” Amsal 16:17. “Orang tua harus menjadikan tujuan pertama mereka untuk menjadi cerdas sehubungan dengan cara yang tepat dalam...
Read More →

PEMBERSIHAN KAABAH TAHUNAN (SETAHUN SEKALI)

PELAJARAN SEKOLAH SABAT Tahun 2022 Semester Kedua (“Pertolongan Dari Bait Suci”) 13 SABAT, 24 September 2022 PEMBERSIHAN KAABAH TAHUNAN (SETAHUN SEKALI) “… kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel...
Read More →

Tabiat Dibentuk Pada Tahun-Tahun Awal Kehidupan

, , , , , , , , , , , , , , , , ,
17 September 2022 TABIAT DIBENTUK PADA TAHUN-TAHUN AWAL KEHIDUPAN “Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya ALLAH. Kepada-Mulah aku bertopang mulai dari kandungan, Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku; Engkau yang selalu kupuji-puji.”...
Read More →

Jangan Sampai Kebiasaan-Kebiasaan Buruk Dibiarkan

16 September 2022 JANGAN SAMPAI KEBIASAAN-KEBIASAAN BURUK DIBIARKAN “Siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya; tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya.” Amsal 13:24. “Beberapa orang ibu bapa telah membiarkan anak-anak mereka menderita dengan...
Read More →

Pengaruh Kebiasaan-Kebiasaan Baik Pada Tabiat

15 September 2022 PENGARUH KEBIASAAN-KEBIASAAN YANG BAIK PADA TABIAT “Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan.” Amsal 6:23. “Orang tua sangat bertanggung jawab atas cetakan yang diberikan kepada tabiat anak-anak mereka....
Read More →

Pekerjaan Orang Tua Tidak Boleh Berhenti

14 September 2022 PEKERJAAN ORANG TUA TIDAK BOLEH BERHENTI “Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan langkahmu tidak akan...
Read More →

Ajarkan Kepatuhan

13 September 2022 AJARKAN KEPATUHAN “Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa, dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya, kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya.” Amsal 4:5, 6. “… Saya...
Read More →
  Subscribe To Newsletter
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Keep up to date with the latest news, articles and weekly Sabbath School Lessons. In order to subscribe please provide us with your contact details bellow.

Note: We hate spam emails and we will never share your details with anyone else.

×